Overblik over handler, indhold og skat af dit depot

På dette site er det muligt at uploade transaktionsdata fra Nordnet og derigennem:

Jeg har lavet sitet som et lille fritidsprojekt. Udover at understøtte transaktionsdata fra Nordnet, understøtter sitet også transaktionsdata i sit eget simplere interne format. Hvis der er interesse for det og hvis nogen vil hjælpe er jeg åben for at tilføje understøttelse af transaktionsdata fra andre børsmæglere.

Følgende side indeholder eksempel data og viser dem:

På følgende side kan du uploade dine egne data og få dem vist:

Hvis du vil benytte en ældre udgave af siden, så er der links til det i bunden.

Når du uploader dine egne data bliver de ikke sendt ud på Internettet, de bliver lokalt i din browser. Hvis du er nervøs for om dette er rigtigt, kan du evt afbryde din internetforbindelse inden du uploader dine data.

Beskrivelsen på denne side er ret kortfattet og ikke fuldstændig. Hvis der viser sig interesse for sitet vil jeg nok bruge noget mere tid på at forbedre og udvide beskrivelsen.

Dan data for dit eget depot

I dette afsnit vil jeg beskrive hvordan du kan danne data for dit eget depot som du kan uploade på siden ovenfor.

Skridt 1: Dan transaktions-filen, aktie-status-filen og valuta-status-filen

For at få disse filer skal du logge ind på din Nordet konto og få fat i filerne på følgende måde:

  1. Transaktions-filen For at få sådan en skal du vælge "depot" og så "Transaktioner og Notaer". Vælg hele den periode du har været kunde hos Nordnet og tryk på "Eksporter til Excel". Du vil da downloade en fil med alle dine transaktioner. Omdøb filen så dens navn slutter med -nordnet.csv. Hvis du konverterer den til at være UTF-8 enkodet skal dens navn istedet slutte med -nordnet.txt
  2. Aktie-status-filen For at få sådan en så vælg "depot" og så "Depotoversigt". Marker nu alle dine aktier op med musen og kopier det markerede til klippebordet. Åben nu en editor. Lav en linje med nuværende dato i formatet YYYY-MM-DD, efterfulgt af en tom linje, efterfulgt hvad du har på klippebordet. Tjek at filen har et et format som svarer til det i status-2018-08-08-nordnet-stock.txt i eksemplet ovenfor. Jeg har kun prøvet at gøre dette i Chrome på Windows, andre browsere giver måske andre ikke kompatible resultater. Gem filen så den har et navn der slutter med -nordnet-stock.txt og sørg for at gemme den UTF-8 enkodet. I notepad kan du gøre det ved at vælge "Gem som" og så vælge UTF-8 under "Enkodning".
  3. Valuta-status-filen For at få sådan en så vælg "depot" og så "Valutakonti". Gør nu ca det samme som for Aktie-status-filen og verificer at resultatet ser ud som status-2018-08-08-nordnet-currency.txt i eksemplet ovenfor. Gem filen så den har et navn der slutter med -nordnet-currency.txt or sørg igen for at den er UTF-8 enkodet.

Bemærk: Ordet aktie bruges her i bred forstand og dækker også obligationer og andre værdipapirer.

Skridt 2: Opret instrument-filen

Ovenstående er desværre ikke helt nok. Problemet er at i transaktions-filen er aktierne identificeret med ISIN eller symbol og i aktie-status-filen er de identificeret med et beskrivende navn. Det er nødvendigt at angive hvilket ISIN eller symbol der svarer til hvilket beskrivende navn. Dette gøres i Instrument-filen og du kan se et eksempel på en instrument-fil i assets.json fra eksemplet ovenfor. Det eneste felt der er nødvendigt at angive for hvert instrument er feltet names som angiver denne sammenhæng. I eksemplet identificerer aktierne fra transaktions-filen ved ISIN men man kan benytte symbol i stedet for (eller i kombination) ved at benytte "symbol" i stedet for "isin". Det er muligt at angive vilkårlige yderligere navnetyper som bliver vist i listen over instrumenter.

Bemærk: Ordet instrument bruges her som fællesbetegnelse for aktier og valuta

Instrument-filen skal have et navn der slutter med .json og den skal også være UTF-8 enkodet.

Jeg vil anbefale at benytte en editor der forstår og kan formatere og validere JSON til at oprette og redigere instrument-filen (og patch-filen beskrevet nedenfor). Jeg er sikker på der findes et utal af sådanne editorer. Jeg bruger selv Visual Studio Code som jeg også har brugt til at skrive koden for dette site. Den kan også sættes op til at gemme UTF-8 enkodet - jeg tror endda den gør det som standard ligesom de fleste andre moderne editorer

Jeg vil nu beskrive nogle frivillige felter i instrumentfilen.

Feltet tax navnet på en kolonne (f.x. et rubriknavn hos skat) som kolonnen Tax også skal registreres i for dette instrument. Tilsvarende med feltet yield i forhold til kolonnen Yield. Feltet gainR angiver hvad kolonnen Realized også skal registreres i for dette instrument hvilket typisk bruges for realitationsbeskattede instrumenter. Feltet gainRU angiver hvad kolonnen sumRU skal registreres i hvilket typisk bruges for lagerbeskattede instrumenter. Se nedenfor for mere information om nogle af de netop beskrevne kolonner.

Hvis man udover feletet tax angiver felterne taxMax og taxRefund kan man få vist data relevant for refussion af udbytte skat af udelandske aktier. For udenlandske aktier, vil man typisk sætte taxMax til 0.15 hvilket svarer til 15% (see f.x. denne artikel). Hvis man gør det, vil den del af Tax kolonnen der er under 15% af udbyttet blive registret i kolonnen angivet i tax og den resterende del af Tax kolonnen vil blive registret i kolonnen angivet i taxRefund. På den måde vil tax kolonnen angive hvor meget skat skal registrere at man har betalt i udenlandsk udbytteskat og taxRefund kolonnen angive hvad man skal have refunderet hos udenlandske myndigheder.

Feltet groups angiver hvilke grupper instrumentet tilhører. Det er muligt at angive vilkårlige gruppetyper. Grupper bliver brugt til dels at vise i lister over instrumenter men mere vigtigt til at generere lagkage diagrammer når man vælger det i drop-down menuen. Bemærk at i lagkage diagrammerne er positive tal blå og negative tal røde. Det mest interesseante lagkage diagram fås nok ved at vælge absValue i drop-down menuen.

Skridt 3: Upload filerne

Når du har de 4 filer nævnt indtil nu kan du prøve at upload dem til siden refereret ovenfor. Siden vil skrive ud hvis den identificerer problemer, f.x.:

Alle de uploaded filer vil blive konverteret til det interne format og det er muligt at download en fil med data i dette format ved at trykke på "Open log". I tilfælde af problemer kan dette være nyttigt redskab til at finde ud af præcist hvad problemerne er.

Hvis siden skriver problemer ud er der stor sandsynlighed for at du er nødt til at skrive en patch-fil som beskrevet i næste afsnit og uploade den sammen med de andre filer

Skridt 4: Skriv en patch-fil

En patch-fil hører altid sammen med præcist en transaktionsfil. Hvis transaktionsfilen hedder X-nordnet.csv for et X så skal patchfilen hedde X-nordnet-patch.json for det samme X. Patchfilen fortæller hvilke linjer i transaktionsfilen der skal slettes og den kan samtidigt angive nye elementer i det interne format som skal tilføjes.

Den typsike grund til at man skal skrive en patch fil er at der er blevet udstedt tegningsretter for en aktie da disse ikke kan håndteres automatisk uanset om de udnyttes eller ej. Grunden til dette er at jeg ikke umiddelbart har kunnet finde en systematik i transaktionsfilen der gør det muligt at håndtere dem automatisk.

I eksemplet ovenfor er der en af aktierne der udstedes tegningsretter for og du kan se den tilhørende patch-fil i transactions-nordnet-patch.json. Bemærk at "gain" her angiver en realiseret gevinst man har fået ved aktie salg eller, som her, ved salg af tegningsretter

Skridt 5: Nyd resultatet

Når du har fået uploadet alle dine filer uden at få rapporteret fejl, så er det bare at klikke rundt og nyde resultatet :-)

Hvad kunne nordnet gøre for at få sitet til at virke bedre

Her er en liste over ting som Nordnet kunne gøre der ville hjælpe sitet og dets brugere. Skriv gerne til Nordnet omkring en eller flere af disse ting - jeg tænker at hvis vi er mange der skriver er der større chance for at de gør noget.

Langt den vigtigste ting er her:

Mere omfattende kunne følgende være rart:

Her er mindre forbedringer:

Her er noget jeg har set i min transaktionsfil som nok mest er fejl - det ville jo være rart hvis sådanne fejl ikke optrådte:

Slutteligt vil det jo være rart hvis tegningsretter blev angivet på en måde der muliggjorde automatisk processering, men mit gæt er at det ikke er sådan lige at opnå.

Hvad man kan se

Dette afsnit beskriver nogle af de ting man kan se når man har uploaded sine data.

Grafen InOut angiver på ethvert tidspunkt hvor meget man har lagt in i depotet minus hvor meget man har taget ud.

Grafen sumRYU. Her er R=Realized, U=Unrealized og Y=Yield. Med andre ord angiver denne graf hvor meget man har tjent i form af realiserede kursgevinster, ikke realiserede kursgevinster og udbytte. Grafen har kun punkter i forbindelse med at man har en status.

Grafen Value angiver hvor stor en værdi der er i depotet ialt og den opdateres også kun når der er en status.

En vigtig feature er at man kan vælge op til to linjer i den første tabel og dermed få vist hvad der sker imellem de pågældende to linjer. Så for at se skatteoplysninger, skal man vælge to linjer der repræsenterer en status for 31/12 for to på hinanden følgende år

En anden vigtig feature er de Totaler der står øverst i alle tabellerne

Alle de værdier der udskrives i tabellerne er i basis valutaen, altså i DKK. Eneste undtagelse af quantity kolonnerne under de enkelte valutaer

Generelt har de viste værder fortegn der svarer til hvilken indflydelse de har på depotet. Derfor er f.x. Yield positiv mens cost og Tax felterne er negative.

Kolonnen costExchange angiver (som et negativt tal) hvor meget man har betalt for valutavekslinger. Den er beregnet som differencen mellem hvor meget man har fået henholdsvis ind og ud af depotet i basis valutaen i forbindelse med vekslingen. Forskellen er så fordelt ligeligt mellem de to valutaer i costExchange kolonnen. Pga den relativt lave pris for valutavekslinger hos Nordnet kombineret med at der kun er to deciamler på feltet Vekslingskurs, er denne kolonne dog mest et udtryk for tilfældige afrundingsfejl og i praksis kan tallene i kolonnen sagtens være positive.

Kolonnen costTrade angiver hvor man har betalt i kurtage for aktiehandler.

Beløbene i costExchange og costTrade har ikke i sig selv ændret i depotet da de er inkluderet som en del af handlerne. Dette giver mening jv.f. denne artikel fra skat. Kolonnen costOther er anderledes, denne angiver omkostninger der er direkte trukket fra depotet.

Det særlige instrument med navn "()" samler de transaktioner der ikke har noget instrument tilknyttet, f.x. renter for depotet.

Kolonnerne Value og kolonnen Unrealized er lidt specielle. De opdateres kun når der er en status og da sættes de til hvordan de har ændret sig i forhold til sidste status. Dette gør at når man summer dem sammen bliver værdierne rigtige. Kolonnen sumRYU påvirkes så også da U'et her angiver at Unrealized tælles med i denne

Skjulte features

Det er muligt at tage den genererede log og uploade den igen som en fil med endelsen .json. Det anbefales dog ikke at gøre det systematisk da jeg måske ændrer formatet i fremtiden.

Man kan splitte sine json data over lige så mange filer som man vil.

Der er ikke noget specielt ved instrument-filen. Den indeholder blot data i det interne format.

Det er muligt at have flere status elementer for det samme instrument for den samme dato. Hvis man har det bliver de automatisk lagt sammen. Det muliggør at samle status for det samme instrument fra forskellige depoter. Det er også kun nødvendigt at angive en kurs for en enkelt af disse stati.

Der er ikke nogen forskel på hvordan der beregnes gevinster, tab m.v. for valuta og aktier.

Begrænsninger

Jeg har altid haft valutakonti, så jeg ved ikke om det virker hvis man handler udenlandske aktier og ikke har en tilhørende valuta konto

Jeg har ikke handlet med finansielle instrumenter (f.x. har jeg aldrig solgt en aktier jeg ikke har haft), så jeg ved ikke om de vil blive håndteret korrekt.

Sitet kræver nok en ret ny browser. Jeg har selv brugt Chrome version 69.0.3497.81 på Windows under udviklingen. En hurtig test med Microsoft Edge på Windows 10 lader dog til også at virke, så mon ikke sitet virker i fleste nyere browsere

Når der rapporteres fejl, er sitet ikke altid super godt til at fortælle præcist hvorhenne i de processerede filer fejlene er.

Sitet understøtter kun transaktionsdata fra Nordnet og ikke fra nogen andre børsmæglere

Korrekthed af beregningerne

Brug af sitet og de data det genererer sker naturligvis 100% på eget ansvar.

Som nævnt tidligere er der noget upræcision i beregningerne da feltet Vekslingskurs i transaktions-filen kun har to decimaler. Dette problem er særligt stort ved valutaer med lav kurs som f.x. SEK og NOK og mindre ved valutaer med høj kurs som f.x. USD og EUR.

Links

For at beregne skat, vil jeg henvise til https://www.tax.dk/. Her kan man indtaste værdierne genereret af dette site og få sin skat beregnet. Eller man kan downloade et regneark hvor man kan gøre det samme.

Et alternativ til sitet her er https://www.aktie-skat.dk som kan beregne skat hvis man manuelt indtaster sine handler.

Jeg vil gerne takke www.daytrader.dk for a linke til sitet her i sin anmeldelse af Nordnet.

Historie

Kontakt

Skriv meget gerne til mig hvis f.x.:

  1. Du har forsøgt at bruge sitet. Fortæl mig gerne hvordan det gik
  2. Du ikke har forsøgt at bruge sitet og hvorfor
  3. Du har fejl at rapportere. Inkluder din browser version samt indholdet af din JavaScript Console
  4. Du har forslag til udvidelser og/eller forbedringer af sitet
  5. Der er sket noget i dit depot som programmet ikke understøtter / kunne understøtte på en bedre måde
  6. Du vil hjælpe med at understøtte andre børsmæglere ved at hjælpe mig med at forstå hvilket format de har data i.

Du kan finde kontaktinformationer på min personlige webside, www.epust.dk

Denne dato er sidst ændret 2018-09-23